Wanny galwaniczne

Wanny galwaniczne

Spawanie tworzyw sztucznychSpawanie tworzyw sztucznych jest obok zgrzewania, jedną z najpopularniejszych form łączenia ze sobą termoplastycznych tworzyw. Proces taki polega na uplastycznianiu powierzchni, które łączymy i łączącego materiału - spawalniczego prętu lub spoiwa, przez ciśnienie albo ciepło. W takim procesie podgrzewa się dane powierzchnie, aż uzyska się temperaturę wyższą niźli temperatura ich topnienia i łączy się je razem pod ciśnieniem. To dzięki temu działaniu powstaje spoina, która jest jak najbardziej możliwie jednorodna. Spawanie tworzyw sztucznych to trudny proces. Podczas niego wynika dyfuzja cząsteczek spoiwa oraz uplastycznionego materiału. Po schłodzeniu, powstaje kohezyjne złącze, które wyróżnia wytrzymałość. Najlepiej jest, gdy spoiwo, ale również materiał łączony posiadają jak najbardziej podobną do siebie swoją budowę chemiczną, jak lub również temperaturę topnienia. W związku z takim, najdoskonalszym wyjściem jest niniejsze, by łączony materiał był z takiego samego rodzaju polimeru, co spoiwo. Istnieją jednak wyjątki od takiej reguły, na przykład polimetakrylan metylu - PMMA, którego łączenie jest możliwe za pomocą zmiękczonego polichlorku winylu PCV. Są jeszcze współczesne inne kombinacje, które się sprawdzają, ale są nimi między innymi PMMA-ABS, PMMA-PS, bądź to PS-ABS.