Unieszkodliwianie odpadów

Unieszkodliwianie odpadów

Firma AWAS-Serwis działa już od prawie 30 lat. Trudni się czyszczeniem i remontowaniem wszelkich elementów infrastruktury kanalizacyjnej, oferuje również przyjmowanie odpadów. Do jej usług należy między innymi profesjonalna obsługa separatorów zarówno substancji ropopochodnych, a także tłuszczu, piaskowników, osadników a oprócz tego odstojników szlamu, pompowni ścieków a oprócz tego studni przelewowych. Co więcej w ofercie spółki jest również bioremediacja, innymi słowy czyszczenie ziemi. Odbywa się ono na obszarze serwisu, gdzie powierzchnia jest na początku dostarczana, a później płukana a oprócz tego poddawana obróbce mikroorganicznej. Kolejne z usług spółki to kompleksowy odbiór odpadów, a także recykling śmieci. Funkcjonuje na obszarze całej Polski przez rozlokowanie w najróżniejszych jej zakątkach konkretnych neutralizatorów, to znaczy instalacji, w których odbywa się recykling odpadów. Każdy neutralizator zajmuje się innymi cieczami. Ogółem spółka oferuje obsługę separatorów, pompowni ścieków, komór rozdziału a oprócz tego najróżniejszych maszyn kanalizacyjnych. Ponadto w jednym z neutralizatorów dokonuje się bioremediacja, to znaczy oczyszczanie zaolejonej ziemi. Spółka gwarantuje, że nie prowadzi sprzecznych z prawem zleceń, godzących w naturalne otoczenie. Dzięki stosownemu zapleczu a oprócz tego infrastrukturze może prowadzić też „Pogotowie ekologiczne”, które umożliwia obsługę w razie pilnych awarii. Firma posiada różne potrzebne do prowadzenia działalności zezwolenia. Dba o ziemię a oprócz tego nie używa nie idących z tym w parze praktyk. Istnieje na bazie zezwoleń konkretnych podmiotów.